Zdroj: http://www.adonis-mikulov.cz/httpdocs/index.php?a=7  •  Vydáno: 15.2.2009 8:17  •  Autor: Root

Tvorba a propagace produktů, realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA

Název projektu: Tvorba a propagace produktů, realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/02.00545

Žadatel: ZO ČSOP ADONIS, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Hlavní partneři projektu: Jihomoravský kraj, Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o., DSO Mikulovsko, Město Mikulov,
Obec Lednice, Město Valtice a Národní vinařské centrum, o.p.s.

Stručný popis projektu:
Turistická oblast „Pálava a lednicko-valtický areál“ je jednou z oficiálně vymezených turistických oblastí regionu jižní Morava v rámci Jihomoravského kraje s výrazným potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu. Současně jde ale také o oblast, která se již delší dobu neúspěšně snaží o koordinaci marketingových aktivit, společnou tvorbu produktů a spolupráci v rámci destinace jako celku.

Hlavním cílem projektu je proto vytvoření, podpora a propagace konkurenceschopných specifických regionálních produktů (ve vazbě na hlavní témata a produkty regionu jižní Morava), vytvoření a propagace společné produktové značky, realizace informačního systému pro návštěvníky a CK (turistický portál TO ve vazbě na portál JMK) a realizace efektivní marketingové a informační kampaně orientované na propagaci TO LVA a Pálava jako jedinečné turistické destinace. Zjednodušeně je možné konstatovat, že projekt bude realizovat všechny systémové aktivity, které povedou ke společné tvorbě turistických produktů a jednotnému marketingu destinace TO Pálava a LVA..

 Hlavní výstupy projektu:

Doba realizace projektu: 2008-2010

Předpokládané uznatelné náklady projektu:  7 938 608 Kč

Dotace (92,5%): 7 343 210,40 Kč            Vlastní zdroje (7,5%): 595 395,60 Kč  

Tiskové zprávy ke stažení: Tisková zpráva 1, Tisková zpráva 2

       

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.